Település:

Felhasználói Feltételek

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás az etterem.info üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető), és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül.

I. Általános szabályok:

I/1. A Üzemeltető vállalja, hogy az etterem.info oldalon hirdetési felületet biztosít a Hirdető és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Hirdető) részére.
Ennek megfelelően a vendéglátóhely üzemeltetők hozzáférést kapnak admin felületen rendszerünkhöz, amin keresztül felelősségük teljes tudatában feltölthetik és frissíthetik áraikat, szolgáltatásaikat és az egyéb információkat, melyek megjelennek internetes oldalunkon.

I/2. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú megváltoztatására, a változásokról e-mail formájában értesítjük a regisztrált felhasználókat! A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje az Üzemeltető által küldött elektronikus levél alapján. A Felhasználó felelőssége, hogy e-mail címét aktualizálja a rendszerben, a hibás vagy használaton kívül helyezett e-mail cím nem mentesíti a Felhasználót a Szabályzat változásainak figyelmen kívül hagyásán. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

I/3. Az a Felek között létrejövő hirdetési, felhasználói szerződésre a magyar jog, így különösen az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. (reklámtörvény) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (elektronikus kereskedelmi tv.) rendelkezései az irányadóak.

II. Szolgáltatás és üzemeltetéssel kapcsolatos szabályok:

II/1. Az Üzemeltető nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Rendszerrel kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Felhasználók által a Szolgáltatás keretein belül elérhetővé tett információk tekintetében az Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt.

II/2. A Hirdetés információi kizárólag a Hirdetőktől származnak, azok valóságtartalmáért az üzemeltető nem vállal garanciát, a feltöltött fotókért, a fotók publikálásáért kizárólag a hirdetés feladója felelős.

II/3. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek, illetve a szolgáltatónak okozott károkért.

II/4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelenül feladott hirdetéseket utólag töröljenek a rendszerből. Tovább az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

II/5. Az Üzemeltető jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben az oldal üzemeltetője előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az oldal Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

II/6. Az etterem.info oldalon keresztül közvetlen asztalfoglalásra, étel-ital rendelésre nincs lehetőség, kizárólag foglalási igény jelzése, illteve további információ kérésének jelzése küldhető a portálon keresztül!

II/7. Egy Regisztrációval korlátlan számú Vendéglátóhely felvihető a rendszerbe, melyek mindegyike külön-külön díjköteles.

II/8. Egy vendéglátóhely hirdetés a feltöltést követő 7 napig lesz érvényes és jelenik meg az oldalon. Az ezt követő megjelenés az éves megjelenési díj megfizetése után lehetséges. Az éves megjelenési díj: Bruttó 5.000 Ft.

II/9. A számlát minden esetben utólag állítjuk ki a befizető nevére, majd postázzuk.